Jean Arthur Rimbaud - Le Bateau ivre

 


BIBLIOFÍLSKA EDÍCIA ALGOL

Pieseň piesní obálka 1)
Pieseň piesní
(Šír ha-šírím)

Preklad Ľubomír Feldek
Ilustrácie Stano Černý
Grošovaný žrebec obálka 2)
Robinson Jeffers
Grošovaný žrebec

Preklad Ľubomír Feldek
Ilustrácie Jana Farmanová

Opitá loď obálka 3)
Jean Arthur Rimbaud
Le Bateau ivre

Ilustrácie Albín Brunovský
4)
Donatien Alphonse François
Marquis de Sade
Filozofia v budoári

Preklad Albert Marenčin
Ilustrácie Klaudia Kosziba

 

KNIHY VYDAVATEĽSTVA VIRVAR 

Le Bateau ivreJean Arthur Rimbaud
Le Bateau ivre

Vychádza pri príležitosti 80. nedožitých narodenín Albína Brunovského
s použitím skíc a grafík z bibliofílie Opitý koráb, vydanej v Zlíne, v roku 1980

S prekladmi S. Becketta, P. Celana, K. Čapka, V. Nezvala,
F. Hrubína, P. G. Hlbinu / Ľ. Ondrejova, Š. Žáryho, J. Stacha, V. Reisela a Ľ. Feldeka
Vydalo vydavateľstvo Virvar s. r. o., Zohor, v roku 2015 ako tretí zväzok v edícii ALGOL

Edičná poznámka Ľubomír Feldek
Poznámka k ilustráciám Hana Ondrejičková
Grafická úprava: Daniel Brunovský
Tlač: Knihtlač Gerthofer s. r. o., Zohor, v roku 2015
Vychádza v náklade 250 číslovaných výtlačkov


Kniha nie je distribuovaná v maloobchodnej sieti (predaj iba priamo z vydavateľstva) a nevzťahuje sa na ňu zľava na poštovnom.

 

Knihy vydavateľstva Virvar objednávajte cez náš e-shop na adrese:

https://www.antikvariatschodydoneba.sk/knihy-vydavate-stva-virvar

 

Published on the occasion of Albín Brunovský´s 80th birthday anniversary not reached, with his sketches and graphic prints from the bibliophile´s edition The Drunken Boat (Zlín, 1980) and with translations by S. Beckett, P. Celan, K. Čapek, V. Nezval, F. Hrubín, P. G. Hlbina / Ľ. Ondrejov, Š. Žáry, J. Stacho, V. Reisel and Ľ. Feldek
Published by Virvar Ltd., Zohor in 2015 as the third volume of the ALGOL series

Editor´s note: Ľubomír Feldek
Illustrations note: Hana Ondrejičková
Graphic design: Daniel Brunovský
Printed by Knihtlač Gerthofer Ltd., Zohor, in 2015
Released in limited edition of 250 numbered copies

The book will not be distributed in retail stores and will be available only by direct purchase from the publisher.

virvarvyd@gmail.com

 

E-shop:

https://www.antikvariatschodydoneba.sk/knihy-vydavate-stva-virvar