Marquis de Sade - Filozofia v budoári

 


BIBLIOFÍLSKA EDÍCIA ALGOL

Pieseň piesní obálka 1)
Pieseň piesní
(Šír ha-šírím)

Preklad Ľubomír Feldek
Ilustrácie Stano Černý
Grošovaný žrebec obálka 2)
Robinson Jeffers
Grošovaný žrebec

Preklad Ľubomír Feldek
Ilustrácie Jana Farmanová

Opitá loď obálka 3)
Jean Arthur Rimbaud
Le Bateau ivre

Ilustrácie Albín Brunovský
4)
Donatien Alphonse François
Marquis de Sade
Filozofia v budoári

Preklad Albert Marenčin
Ilustrácie Klaudia Kosziba

 

KNIHY VYDAVATEĽSTVA VIRVAR 

Le Bateau ivreDonatien Alphonse François
Marquis de Sade
Filozofia v budoári

Výber z filozofických textov.
Vybral, usporiadal a preložil Albert Marenčin.
Ilustrácie Klaudia Kosziba

Vydalo vydavateľstvo Virvar s. r. o., Zohor, v roku 2016 ako štvrtý zväzok v edícii ALGOL.

Jazyková úprava: Nataša Holinová
Grafická úprava: Daniela Brunovská
Tlač: Knihtlač Gerthofer s. r. o., Zohor, v roku 2016
Vychádza v náklade 200 číslovaných výtlačkov a 20 nepredajných autorských výtlačkov, značených rímskymi číslicami, podpísaných prekladateľom a autorkou ilustrácií.
Kniha nie je distribuovaná v maloobchodnej sieti (predaj iba priamo z vydavateľstva) a nevzťahuje sa na ňu zľava na poštovnom.

 

Knihy vydavateľstva Virvar objednávajte cez náš e-shop na adrese:

https://www.antikvariatschodydoneba.sk/knihy-vydavate-stva-virvar